دانلود قطعه‌ی “علی ای همای رحمت” با صدای “محمد اصفهانی

 

پاپیل موزیک : شعر زیبای استاد "شهریار" که در وصف مکارم و بزرگواری حضرت علی (ع) سروده شده با صدای "محمد اصفهانی" اجرا شده است.

دانلود